Wzrost konkurencyjności Hotelu ODYSSEY Wellness&SPA ***** przez wprowadzenie innowacyjnych atrakcji turystyki zdrowotnej

Celem projektu jest zwiększenie zastosowania innowacji w MŚP przez wdrożenie wyników prac B+R przeprowadzonych przez obiekt i opracowanych innowacji zgodnych z najnowszymi trendami branży hotelarskiej (Trendy w turystyce 2019) podnoszących atrakcyjność świadczonych usług, oraz z celami II osi priorytetowej m.in. przez zwiększone zastosowanie TIK w przedsiębiorstwie zautomatyzowanego systemu interaktywnej komunikacji.

Realizacja projektu obejmuje dwa zadania:

  • Z1. Kompleksowe wykonanie robót związanych z budową Onsenów oraz zagospodarowaniem terenu;
  • Z2. Oprogramowanie do płynnego zarządzania treścią i interaktywną komunikację za pośrednictwem tv, interaktywny system zarządzania z oprzyrządowaniem.

Całkowita wartość projektu 1 500 446,25,

Dofinansowanie  792 918,75 PLN.

Zapytanie ofertowe nr 2020/ONS/1

Oprogramowanie umożliwiające płynne zarządzanie ekranami hotelowymi dzięki zintegrowanej platformie z telewizorami hotelowymi i oprzyrządowaniem

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr 2021/ONS/1

Kompleksowe wykonanie robót związanych z budową „Onsenów”, zagospodarowaniem terenu i założeniem ogrodu japońskiego

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *